Η συνεργασία με τον πελάτη για την ανάδειξη της ιδέας του σε μακέτα ή την καλύτερη αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας μακέτας του προϊόντος του για το επιθυμητό εκτυπωμένο αποτέλεσμα, είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας.
Για αυτό το σκοπό παρέχουμε υπηρεσίες γραφιστικής σχεδίασης (μακέτα) λογοτύπου, σήματος, προσπέκτους, συσκευασίας όπως ετικέτες και κουτιά, και επιχειρηματικών εντύπων όπως κάρτες, αφίσες, επιστολόχαρτα, φάκελα, τιμολόγια, banner κ.λπ.
Συμπληρωματικά στις υπηρεσίες αυτές παρέχουμε υπηρεσίες προεκτύπωσης στις οποίες περιλαμβάνεται, μοντάζ, ψηφιακό δοκίμιο, επεξεργασία φωτογραφίας, φιλμ διαχωρισμού χρωμάτων μεταξοτυπίας και φιλμ διαχωρισμού τετραχρωμίας.

Γραφικά

Προεκτυπωτικές εργασίες
φιλμς, διαχωρισμοί χρωμάτων, μοντάζ

Σχετικά

Ορισμός: Ο γραφίστας ασχολείται με τη μελέτη, τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας.

Περιγραφή: Ο γραφίστας δημιουργεί τα πρότυπα εικαστικών έργων, που προορίζονται για εκτύπωση και αναπαραγωγή στο χώρο των εντύπων, της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. Αρχικά, συλλαμβάνει μια ιδέα και τη μετατρέπει σε εικόνα. Η εικόνα αυτή μπορεί να συνοδεύει μια διαφήμιση (σε έντυπο ή στην τηλεόραση), μπορεί να είναι ένα σχέδιο σε ένα κομμάτι ύφασμα, ή ένα σήμα. Ο γραφίστας αναλαμβάνει τη δημιουργία και την επιμέλεια της παραγωγής ποικίλων εντύπων όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, εξώφυλλα και αφίσες. Στη συνέχεια, μελετά το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η παραγγελία, σχεδιάζει και συνθέτει τα προσχέδια της μακέτας, που μπορεί να είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα. Συνεργάζεται με τον πελάτη του και τον τεχνολόγο εκτύπωσης, για να καθορίσει το μέγεθος, το σχήμα, τα χρώματα της μακέτας, την τεχνική και το υλικό της εκτυπωτικής εργασίας. Ακολουθεί η κατασκευή της τελικής μακέτας, οι προεκτυπωτικές εργασίες (φιλμς, διαχωρισμοί χρωμάτων, μοντάζ), η επιμέλεια της εκτύπωσης της μακέτας και ακολουθεί η παράδοση της στον πελάτη.

Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Χαρακτηριστικά: Νομοθετική κατοχύρωση:

Εκπαίδευση: Ο γραφίστας σπουδάζει στα τμήματα Γραφιστικής των Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα τμήματα των δημόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ή στο τμήμα Γραφικών Τεχνών των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Σπουδαιότητα: Ο γραφίστας διακρίνεται για την υπομονή, επιμονή και την ακρίβεια στην εκτέλεση λεπτομερών εργασιών. Πρέπει να είναι συνεπής, δραστήριος, δημιουργικός και δυναμικός. Οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνεται συνεχώς για τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο του, καθώς και στους συναφείς χώρους της διαφήμισης, ή της αισθητικής εντύπων. Η καλή επικοινωνία και η δυνατότητα να κάνει δημόσιες σχέσεις, μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία στη συχνή επαφή με τους πελάτες. Ακόμη, χρειάζεται να έχει ικανότητα στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, υπολογιστική ικανότητα, φαντασία και αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση ειδικών προγραμμάτων γραφιστικής για ηλεκτρονικό υπολογιστή, η χρήση του διαδικτύου και η γνώση μιας τουλάχιστο ξένης γλώσσας.

Μέλλον: Η συνεχής βελτίωση του αισθητικού επιπέδου του μέσου ανθρώπου και οι ανάγκες της παραγωγής και διαφήμισης, έχουν δημιουργήσει πολύ καλές προοπτικές για την εξέλιξη αυτού του επαγγέλματος. Οι οικονομικές του απολαβές θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορεί να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ανάλογα με τη δραστηριότητα του ως επαγγελματία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Εργάζεται στην παραγωγή, ή υπηρεσίες προβολών ή εκθέσεων, διαφόρων εκδοτικών ή διαφημιστικών επιχειρήσεων, ή Υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων (Ε.Ο.Τ., Ο.Ε.Δ.Β.), σε εκδοτικούς οίκους, σε εργαστήρια εκτυπώσεων, σε πολιτικά κόμματα και συλλογικούς φορείς, σε εφημερίδες και περιοδικά, στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί ατομικό γραφείο και εργαστήριο γραφικών τεχνών.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο γραφίστας εργάζεται καθιστός στο σχεδιαστήριό του, όπου σχεδιάζει και κατασκευάζει τις μακέτες του. Η ένταση της δημιουργίας, χαρακτηρίζει την εργασία του. Εργάζεται με οδηγό την έμπνευσή του και σε περιόδους παράδοσης έργων, το ωράριό του μπορεί να γίνει κουραστικό. Δουλεύει σε κλειστό χώρο, σε καλές γενικά συνθήκες που μπορεί όμως κάποιες φορές να είναι ανθυγιεινές, όπως για τη φωτογράφηση της μακέτας που χρησιμοποιεί χημικά υλικά επικίνδυνα για δερματικές βλάβες. Η πολύωρη απασχόλησή του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με έγχρωμη οθόνη, μπορεί να θεωρηθεί κουραστική για τα μάτια.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Εγγράφεται στην Ένωση Γραφιστών Ελλάδος.

Γενικά σχόλια: Η δημιουργικότητα, η δεξιοτεχνία στη κατασκευή μακετών, η έμπνευση, το καλλιτεχνικό κριτήριο και η τεχνογνωσία, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν επαγγελματία γραφίστα. Ο γραφίστας, είναι ένα επάγγελμα της ομάδας εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, δημιουργικό και με ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Εκτύπωση