Κατά το στάδιο της προεκτύπωσης γίνεται η προετοιμασία της τελικής μακέτας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον σχεδιαστή αλλά και εκείνες που ισχύουν για την εκτυπωτική διαδικασία. Όταν η μακέτα είναι έτοιμη ακολουθεί η δημιουργία των αρχείων Posctript – PDF, του μοντάζ, των films και των τελλάρων ή τσίγκων ανάλογα με την διαδικασία.

1.1. Προετοιμασία
Από την στιγμή που ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος ορθότητας του περιεχομένου της μακέτας, ξεκινάει η προσαρμογή της στις παραμέτρους της εκτύπωσης. Οι παράμετροι αυτές είναι:

  • Μετατροπή των εικόνων στην κατάλληλη χρωματική παλέτα ή στο αντίστοιχο χρωματικό μοντέλο CMYK.
  • Έλεγχος και μετατροπή των χρωμάτων και Δημιουργία ξακρισμάτων όπου χρειάζονται.
  • Έλεγχος των συμπαγών χρωμάτων – πλακάτων (π.χ.το μαύρο του κειμένου) ώστε να είναι 100% ή σε κάποιο άλλο ποσοστό σε συμφωνία με την αρχική μακέτα.
  • Προσδιορισμός των σημείων της μακέτας (κείμενα, επιμέρους χρώματα, κ.λπ.) που πρέπει να υπάρχει επικάλυψη (overprint).
  • Τοποθετούνται τα σημεία κοπής, οι σταυροί σύμπτωσης κ.λπ.
  • Αν απαιτείται από τις προδιαγραφές της μακέτας, στο στάδιο αυτό πρέπει να γίνει ο χαρακτηρισμός των στοιχείων για τα οποία θα γίνει επιπλέον επεξεργασία όπως εκτύπωση πέμπτου ή έκτου χρώματος (Pantone), χρήση UV, επικάλυψη με χρυσό ή ασημένιο foile, διαδικασία γκοφραρίσματος (δημιουργία ανάγλυφου) κ.ό.κ.
  • Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, στο στάδιο αυτό δημιουργείται και το γραμμικό σχέδιο του αναπτύγματος που θα αφορά στη δημιουργία κοπτικού.

Κάθε μία από αυτές τις εργασίες που γίνονται για την προετοιμασία της τελική μακέτας, εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση των επόμενων σταδίων και την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

1.2. Δημιουργία αρχείων Posctript
Όταν η προετοιμασία ολοκληρωθεί, δημιουργούνται τα αρχεία Posctript – PDF. Τα αρχεία αυτά καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι εκτελούνται από τον σχεδιαστή.
Στο PDF αρχείο (Postscript) που δημιουργείται για το τυπογραφείο, αποθηκεύονται όλα τα ποσοστά χρώματος που έχουν οριστεί για κάθε στοιχείο. Τα ποσοστά αυτά μετατρέπονται σε αντίστοιχους τόνους του γκρι και διαχωρίζονται στα τέσσερα βασικά χρώματα CMYK. Έτσι, για κάθε σελίδα δημιουργείται μια εικόνα που περιέχει τους τόνους, οι οποίοι στο επόμενο στάδιο, θα αποτυπωθούν σε αντίστοιχες ποσότητες  κουκκίδων ράστερ πάνω στο film.
Επιπλέον, στο στάδιο αυτό εκτός από τα αρχεία δημιουργείται και ένα πανομοιότυπο (mock up) του αντικειμένου στην τελική του μορφή. Αυτό μπορεί να είναι μια απλή εκτύπωση αν πρόκειται για ένα απλό έντυπο, μια σελιδοποιημένη κατασκευή αν πρόκειται για βιβλίο ή ένα τρισδιάστατο πανομοιότυπο αν πρόκειται για συσκευασία.

1.3. Μοντάζ – Films
Τα αρχεία posctript – PDF μαζί με τo mock up παραδίδονται στον τυπογράφο ο οποίος δημιουργεί, αρχικά το Χρωματικό Δοκίμιο για τον τελικό έλεγχο των χρωμάτων. Αν το χρωματικό δοκίμιο είναι σωστό τότε προχωράει στο μοντάζ των σελίδων στις διαστάσεις του τυπογραφικού φύλλου.
Για ορισμένες μεγάλες εκτυπώσεις (π.χ. βιβλία, κατάλογοι κ.λπ.) στο σημείο αυτό δημιουργείται σε plotter μια εκτύπωση (ηλιοτυπία), για τον έλεγχο των μονταρισμένων σελίδων.
Μετά τις τελικές εγκρίσεις, από το μονταρισμένο τυπογραφικό παράγονται τα films. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα χρώματα κάθε σελίδας, ομαδοποιούνται στα τέσσερα βασικά χρώματα CMYK, δημιουργώντας τα αντίστοιχα films (ένα για κάθε χρώμα), που πάνω τους αποτυπώνονται διαφορετικές ποσότητες και πυκνότητες ράστερ.

1.4. Τσίγκοι – Κλισέ
Με μια ειδική διαδικασία φωτομεταφοράς, η πληροφορία από τα films μεταφέρεται στους τσίγκους. Έτσι δημιουργείται για κάθε μια επιφάνεια film ο αντίστοιχος τσίγκος. Η εργασία αυτή εκτελείται με το συγκεκριμένο τρόπο μόνο στην περίπτωση που ακολουθηθεί η κλασσική τυπογραφική μέθοδος.
Πρόκειται για ένα στάδιο που τείνει να εξαλειφθεί επειδή νεότερες μέθοδοι έχουν ανακαλυφθεί. Στην περίπτωση του CTP το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού μοντάζ μεταφέρεται κατευθείαν στους τσίγκους (χωρίς τη δημιουργία films) ενώ στην ψηφιακή εκτύπωση ή στο Direct Imaging, γίνεται απευθείας μετάβαση στην εκτυπωτική μονάδα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις στο στάδιο αυτό δημιουργείται ένα «κλισέ». Σε κάποιες περιπτώσεις εκτύπωσης μπορεί να αντικαταστήσει τους τσίγκους, ενώ σε κάποιες άλλες λειτουργεί παράλληλα και χρησιμοποιείται στο στάδιο του φινιρίσματος για την επικάλυψη με χρυσό ή ασημένιο foile, δημιουργία ανάγλυφου κ.ό.κ.